Kort om Cappelen Damms engelske ordbøker

Engelsk ordbok er revidert i 2008 og er en moderne ordbok som dekker det sentrale ordforrådet i moderne engelsk og norsk dagligspråk. Boka er innbydende og enkel å slå opp og finne fram i. Den er spesielt tilpasset elever i videregående skole, men passer like godt for alle som bruker engelsk privat eller på jobben. Ordboka er tillatt å bruke på eksamen.

Engelsk ordbok - yrkesfag er helt nyutviklet og spesielt tilpasset elever som tar yrkesfag. I tillegg til allmenn engelsk, har ordboka et faglig ordforråd som spenner over alle de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I ordboka er det egne oppslag med illustrasjoner som fungerer som faglige ordlister til hvert fagområde.

Engelsk skoleordbok består av en engelsk-norsk del og en norsk-engelsk del, hver med ca. 16 000 oppslagsord. Ordutvalget er nøye gjennomtenkt med tanke på elevenes behov på dette nivået. Presentasjonen er pedagogisk og oversiktlig med to farger i layouten, noe som bidrar til å gjøre det lett og intuitivt å finne fram.

Ordbøkene har illustrasjoner som fungerer som temaordlister, kart og fyldig minigrammatikk.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.03.2009

© Cappelen Damm AS